Ympäristö

Ruoanvalmistusteollisuus ja ympäristö ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, joten Pritchitts seuraa tarkasti prosessiensa jokaisen vaiheen ympäristövaikutuksia.

Pritchitts’ille ympäristöasiat ovat tärkeä osa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja arvoja. Ympäristöasioista huolehtiminen on Pritchitts’ille kunnia-asia ja yritys on kehittänyt itselleen ympäristöasioiden hallintajärjestelmän. Kaikessa toiminnassa pyritään ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen. Pritchitts edellyttää myös toimittajiltaan näyttöä ympäristöystävällisyydestä.

Ympäristöohjelman tavoitteet ovat:

 • Energiakäytön ja raaka-ainekäytön minimointi
 • Uusiokäyttöisten energiamuotojen käyttö aina kun se on mahdollista ja uuteen ympäristöystävälliseen tekniikkaan investointi
 • Jätteiden minimointi
 • Välttää ilman, maan ja veden saastuttamista
 • Käyttää toimittajia joilla on todistetusti ympäristöystävällinen toimintatapa
 • Työntekijöiden työskentely-ympäristön ja olosuhteiden parantaminen
 • Mahdollisten toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointi globaalisti ja myös huomioiden paikallinen yhteisö ja sen asukkaat
 • Noudattaa vaadittuja ympäristöstandardeja sekä ylittää niiden vaatimukset, mikäli mahdollista. Hyvän ympäristökäytännön toteuttaminen ja jatkuvan parannus ohjelman kehittäminen
 • Kouluttaa henkilökuntaa säännöllisesti ympäristöasioissa
 • Luoda avoin keskusteluilmapiiri yrityksen ympäristö käytännöistä ja tavoitteista työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja ympäristöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa
 • Ympäristöystävällisyyttä mitataan säännöllisillä ympäristö auditoinneilla

Pritchitts tekee yhteistyötä Carbon Trust järjestön kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja onkin onnistunut vähentämään 10 vuodessa hiilidioksidipäästöjä 75 %. Myös rikkidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään n. 375 tonnia/vuosi. Lisäksi yritys on huomattavilla energiasäästö toimenpiteillään, jätteen kierrätysohjelmallaan sekä ympäristöystävällisillä pakkausvaihtoehdoillaan ja kuljetusvaatimuksillaan onnistunut pienentämään ympäristön kuormitusta.