Pritchitts har beviljats Carbon Trust certifikatet för en betydlig minskning av koldioxidutsläpp

Carbon trust standardPritchitts har fått erkännande för sitt långsiktiga och anmärkningsvärda arbete för minskning av koldioxidutsläpp och företaget har nyligen beviljats det högtvärderade Carbon Trust certifikatet. Certifikatet är ett bevis på att Pritchitts verkligen har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen.

“Carbon Trust standarden kräver att företaget även i fortsättningen lyckas minska på sitt kolfotspår och på så sätt kan certifikatet förnyas vartannat år. Vi kommer att fortsätta med vårt goda jobb och strävar efter att kontinuerligt minska vår inverkan på miljön.”  (Colin Shields, Quality, Health, Safety & Environment Manager, Pritchitts)

Vad har Pritchitts åstadkommit?

  • Koldioxid utsläppen har minskats med 75 %
  • Växthusgaser har minskats till en obefintlig nivå
  • Bullernivån har minskats med 17 %
  • 60 ton kartong går till återvinning per år
  • Vattenförbrukningen har minskats med 78 000 kubikmeter/år